เว็บไซน์ รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล และความรู้สำหรับเหล่านักประดิษฐ์ คิดค้น......    ไม่สำคัญว่าจะเรียน หรือไม่ได้เรียนจบอะไรมา ขอให้มีหัวใจนักสร้างสรรค์ผลงาน  คุณก็คือนักประดิษฐ์แล้ว.......